Obisk Društva Rapalska meja in njihovih kolegov iz Italije

29.februar 2024

V nedeljo, 25. februarja, so Park vojaške zgodovine obiskali člani Društva Rapalska meja v spremstvu italijanskih kolegov iz različnih zgodovinskih društev iz Furlanija – Julijska krajina, ki se zanimajo za dediščino in ohranjanje ostalin italjanske utrdbene linije Alpskega zidu (Vallo Alpino). V Parku jih je sprejel tudi direktor mag. Janko Boštjančič, ki jim je izrekel dobrodošlico ter poudaril pripravljenost Parka po nadaljnem sodelovanju s društvi na obeh straneh ter odločivno vlogo, ki jih le ta prispevajo k ohranjanju in inetrpretaciji dediščine. Ob tej priložnosti so italjanski avtorji Parku podarli knjigo “Guardiani della storia” (Varuhi zgodovine).

Foto: Društvo Rapalska meja

Na obrobju Pivške kotline je sicer dobro ohranjena utrdbena zapuščina Alpskega zidu, ki ga je z namenom utrjevanja meje v tridesetih letih prejšnjega stoletja zgradila Kraljevina Italija. Za obrambo meje je bil osnovan poseben rod vojske »Guardia alla frontiera«. Utrjevanje meje je bilo finančno in organizacijsko ogromen projekt, ki je poleg izgradnje pretežno podzemnih utrdb obsegal tudi gradnjo vojašnic, skladišč, cest, vodnih zbiralnikov in podobno. Zanimivo je, da ta obrambni sistem nikoli ni služil za dejansko vojskovanje. Gradnja utrdb je potekala v največji tajnosti, saj domačini niso vedeli kaj gradijo. Delavce so pripeljali z juga Italije, domačini so dovažali le material, vodo ter hrano do stražarskih mest.

Avtorji so Parku podarli knjigo “Guardiani della storia” (Varuhi zgodovine) .Foto: Park vojaške zgodovine

Utrdbe ali bunkerji kot jim pravijo domačini so imele in še imajo pridih skrivnostnosti, vsaj za dva največja utrdbena sistema na Primožu nad Pivko ter na Habjanovem hribu, pa lahko trdimo, da sta imela za tiste čase sodobne prezračevalne naprave s filtrskim sistemom, vodne rezervoarje, električni agregat in razsvetljavo, skladišče za hrano ter bivalne prostore za vojake. Osrednje utrdbe, ki se nahajajo na Primožu nad Pivko imajo 481 m utrjenih rovov, ki povezujejo vse funkcionalne prostore v podzemlju. Nekatere utrdbe okrog Pivke so Nemci v strahu pred partizani leta 1944 poskušali razstreliti, med njimi tudi največje na Primožu, vendar jim je to le delno uspelo. Zelo zanimiv ter dobro ohranjen je sistem utrdb na Habjanovem hribu, ki se nahaja tako rekoč v središču Pivke.

Obiskovalce iz italije je zanimal predvsem ogled obrambnih položajev in utrdbe na Primožu, zlasti unikaten dvojni topniški blok, ki velja za izjemo med sicer zelo uniformiranimi tipi obrambnih položajev, imenovanih tudi “opera” (it. Dela), pa tudi dobro ohranjen sistem podzemnih prostorov in hodnikov, ki so povezovali posamezne položaje utrdbe. Ogledu utrdb je sledila ogled Parka vojaške zgodovine.

Foto: Društvo Rapalska meja