Nova promocijska stojnica Slovenske vojske – rezultat sodelovanja med MORS, Občino Pivka in PVZ

29.januar 2021

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je danes obiskal Pivko, kjer sta najprej z županom Robertom Smrdeljem na Občini Pivka podpisala program sodelovanja na projektu Park vojaške zgodovine, potem pa je na manjši slovesnosti v Parku predal namenu novo promocijsko stojnico Slovenske vojske.

Program sodelovanja je dokument, ki opredeljuje skupne aktivnosti Parka in Slovenske vojske v letu 2021. Leto v katerem praznujemo 30 – letnico samostojnosti Republike Slovenije je za sodelovanje med parterjema posebej pomembno, saj je ohranjanje zgodovinskega spomina na osamosvojitev Republike Slovenije in vojno leta 1991 osnovno poslanstvo Parka. Program opredeljuje tudi več aktivnosti namenjenih promociji Slovenske vojske in vojaških poklicev ter pridobivanju novih kadrov.

Program sodelovanja pod točko 1 opredeljuje prav novo stalno promocijsko točko v paviljonu A Parka vojaške zgodovine, ki jo je minister po podpisu tudi predal namenu. Minister je ob tem izrazil zadovoljstvo, da se Park sistemsko vključuje v promocijo Slovenske vojske in aktivnosti za pridobivanje novih kadrov. Tudi direktor Parka, Janko Boštjančič, je izrazil zadovoljstvo nad novo pridobitvijo ter poudaril, da ne gre za muzej v ozkem pomenu besede, ampak za muzejsko središče, ki ponuja obiskovalcem aktivno doživetje in ne skriva ambicije, da pri mladih in starih vzbuja domoljubje ter promovira vrednote, ki so jim na nek način skupne s Slovensko vojsko.