Nova Kolesarska karta Brkinov

10.julij 2018

Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka, ki si delijo Brkine, so izdale brkinsko kolesarsko karto, takorekoč prvi skupni turistični produkt, povezan z Brkini. Karta bo dostopna na vseh turističnih točkah oz. turističnih informacijskih centrih v vseh štirih občinah.

Brkinka, Milanja in Katarina so lahko ženska imena, zagotovo pa so imena treh izmed petnajstih kolesarskih poti, med katerimi bodo lahko izbirali manj in bolj izkušeni kolesarke in kolesarji, ki bi radi nekaj storili za svojo dobro telesno vzdržljivost, spotoma pa spoznali Brkine, sosednje doline in okoliške hribe. Odslej si bodo pri načrtovanju poti in pri iskanju prave poti pomagali z Brkinsko kolesarsko karto  S kolesom čez hribe in doline v Brkine.

Izdelava karte je bila pobuda študentov magistrskega študija geografije ljubljanske Filozofske fakultete v iztekajočem se šolskem letu. Isti študentje so Brkine od blizu spoznali pred približno letom dni v okviru svojega študijskega programa in pod vodstvom mentorice prof. dr. Irme Potočnik Slavič. Takrat so v Brkine prihajali zaradi projekta Partnersko kmetijstvo v Brkinih, po koncu svoje naloge pa so izrazili željo, da bi za Brkine »še kaj naredili«, to pa naj bi bila brkinska kolesarska karta.

Predstavniki vseh štirih »brkinskih« občin, Parka Škocjanske jame, Parka vojaške zgodovine in RRA Zeleni kras smo predlog takoj sprejeli in začelo se je delo. Vsaka »občina« je najprej  poiskala primerne krožne kolesarske poti na svojem območju, nato smo poti ter turistične ponudnike na njih povezovali med občinami, vse skupaj pa smo v zadnji fazi usklajevali še z oblikovalko Polono Meze in kartografom Iztokom Karižem iz podjetja Izi Map.

S potmi smo povezali številne naravne lepote in kulturno dediščino. Klancev na poteh ne bo manjkalo, spustov  in ravnin pa tudi ne. Ponekod bosta kolesarje spremljala večinoma gmajna in kamen, na mnogih poteh voda, večinoma pa brkinska močno valovita pokrajina z lepimi razgledi v doline in na vrhove, ki obdajajo Brkine. Vroče točke turizma v naši regiji, kot so parka Škocjanskih jam in vojaške zgodovine,  grad Prem, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer ali Škrateljnova hiša seveda terjajo daljši postanek, bo pa na poti še več priložnosti za daljši postanek v naravi, polni miru in tišine.

Na zemljevidu  je vrisanih 15 poti, na hrbtni strani karte pa so v slovenskem in angleškem jeziku opisani izhodišče in trasa poti, dolžina, približno trajanje kolesarjenja, tip kolesa, kakovost vozne podlage in zahtevnost poti. Vsaka pot je opisana tudi z grafičnim prikazom višinskih razlik. Hrbtno stran karte smo popestrili  s fotografijami tipičnih motivov. Dodatne informacije bodo kolesarji lahko dobili na turistično informacijskih centrih, oz. prodajnih mestih karte. Karto smo izdali v nakladi 10.000 izvodov, prodajali jo bomo po ceni dva evra.

Karta je opremljena tudi s črtno kodo, ki bo uporabnika za zdaj pripeljala  do spletne strani  http://www.visit-brkini.com, ki jo upravljajo na Občini Hrpelje – Kozina. Na tej spletni strani bo dosegljiva karta v pdf formatu. Želja tistih, ki smo ustvarjali karto, pa je, da bi črtna koda vodila do izčrpnejših in sprotno urejevanih informacij o vsej ponudbi in ponudnikih ob kolesarskih poteh, pa tudi do  sodelovanja med vsemi občinami na območju Brkinov ne le na turističnem področju. Ti dve nalogi nam še ostajata.

Karta je torej tu. Zdaj pa s kolesom čez hribe in doline v Brkine!

Kontakti:

Občina Pivka, Eva Šabec tel: 031 484 975; [email protected]

Občina Ilirska Bistrica, Boštjan Primc; [email protected]

Občina Hrpelje-Kozina, Ester Mihalič; [email protected]

Občina Divača, Sonja Terčič; [email protected]

Javni zavod Park Škocjanske jame Slovenija, Jana Martinčič; [email protected]

Park vojaške zgodovine Pivka, Andreja Požar; [email protected]

RRA Zeleni kras, Dejan Iskra; [email protected]

Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, prof. dr. Irma Potočnik Slavič; [email protected]

Študentka, Doroteja Penko; [email protected].