Mednarodni znanstveni simpozij 5. Dan kaštelirjev/gradišč

14.december 2023

V ponedeljek, 11. decembra, je v Pokrajinskem muzeju Koper potekal mednarodni znanstveni simpozij 5. Dan kaštelirjev/gradišč – Arheologija Zgornjega Jadrana: interpretacija, implementacija, valorizacija. Izjemno zanimiv simpozij je predstavil tako dosežke in razvojne priložnosti projekta Kaštelir. Projekt »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, z akronimom KAŠTELIR, je del Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška in je potekal od 2018. Zaradi pozitivnih rezultatov in odlične sprejetosti v lokalnem okolju, je načrtovano tudi nadaljevanje projekta ter njegova nadgradnja.

Na tokratnem simpoziju se je na povabilo organizatorjev predstavil tudi Park vojaške zgodovine kot primer ohranjanja dediščine ter njene valorizacije. V svoji predstavitvi  je direktor Parka mag. Janko Boštjančič predstavil tako dosedanje aktivnosti pivškega muzeja na področju obravnave starejših zgodovinskih obdobji kot tudi načrte za prihodnost. Del teh aktivnosti je tudi poletna mednarodna šola arheologije v vasi Slavina, kjer kot partnerji nastopajo Park vojaške zgodovine Pivka, Narodni muzej Slovenije ter ameriška univerza Oshkosh iz Winscoisna (University of Wisconsin Oshkosh). Ta šola je predvidena tudi v letu 2024. Za povabilo na konferenco se organizatorjem iskreno zahvaljujemo, več o samem projektu pa lahko izveste na spletni strani www.kastelir.eu.