Letno srečanje pivških turističnih delavcev

7.marec 2019

Zavod za turizem Pivka je kot krovna organizacija za spodbujanje razvoja turizma in celostne turistične ponudbe na Pivškem v začetku marca pripravil letno srečanje lokalnih turističnih delavcev. Na srečanje so bili povabljeni vsi, ki se tako ali drugače srečujejo s področjem turizma v naši občini – upravljalci nastanitvenih kapacitet, gostinci, ponudniki turističnih storitev, predstavniki Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in občinske uprave.

V Zavodu za turizem Pivka so želeli s pobudo za srečanje lokalnim ponudnikom omogočiti predstavitev svoje turistične ponudbe ostalim ponudnikom ter začeti konstruktivni dialog z izmenjavo izkušenj in predlogov, s čimer bi se vzpostavila osnova za vsa nadaljnja medsebojna povezovanja. Za turistični preboj kraja in posledično rast turističnega obiska so namreč poleg vlaganja v razvoj osrednjih turističnih točk ključni tudi vloga kakovostne spremljevalne turistične ponudbe, sodelovanje ponudnikov in čim bolj povezano predstavljanje ponudbe na turističnem tržišču. Izvedba srečanja tik pred začetkom turistične sezone je bila obenem tudi odlična priložnost za načrtovanje še ene uspešne sezone s še boljšo in celovitejšo turistično ponudbo Pivke. Vabilu na srečanje so se v velikem številu odzvali tako turistični delavci z večletno tradicijo delovanja v turističnem sektorju, kakor tudi novi ponudniki lokalnih turističnih storitev. Direktor Zavoda za turizem Pivka mag. Janko Boštjančič se je zahvalil vsem ponudnikom za udeležbo na posvetu in izraženo pripravljenost za nadaljnje povezovanje.

Za prijeten zaključek srečanja je s predstavitveno degustacijo nove kulinarične ponudbe poskrbela Polona Česnik Novak, za kar se ji ob tej priložnosti tudi zahvaljujejo.