Povprečno se obiskovalci v muzeju zadržijo od 2 do 3 ure. Obisk vključuje ogled stalnih in začasnih ali gostujočih razstav v Komandi, Paviljonih B in C v katerih zbirka zajema povečini tanke in druga oklepna vozila, artilerijo ter orožje iz druge svetovne vojne in petdesetih let,  Paviljon A, kjer najdemo razstavo Pot v samostojnost, ki prikazuje potek osamosvajanja Republike Slovenije, ter Plato, kjer se nahajajo nekateri večji eksponati.

Več informacij o posameznih zbirkah in paviljonih dobite na naši spletni strani: https://www.parkvojaskezgodovine.si/razstave/.