Direktor Parka izvoljen za predstavnika v svetovnem združenju vojaškozgodovinskih muzejev ICOMAM

27.oktober 2022

V okviru svetovnega muzejskega združenja ICOM, ki združuje večino svetovnih muzejev, deluje tudi združenje vojaških muzejev ICOMAM. Gre za povezavo vojaškozgodovinskih muzejev in zbirk s celega sveta. Namen združenja je mreženje muzejskih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vojaško zgodovino, izmenjava znanj in izkušenj ter dvigovanje standardov varstva dediščine. Združenje vodi 10-članski izvršilni odbor muzejskih strokovnjakov s celega sveta. Na jesenski generalni skupščini ICOMAM-a je bil kot predstavnik Srednje Evrope v odbor za 3-letni mandat izvoljen direktor Parka vojaške zgodovine mag. Janko Boštjančič. Gre za velik dosežek Parka vojaške zgodovine, saj se je uveljavil kot prepoznavna in ugledna muzejska institucija tudi v širšem evropskem prostoru. Izvolitev v izvršilni odbor tako pomembnega muzejskega združenja pa predstavlja tudi posebno priznanje za novega člana, ki je v zadnjih letih poleg vodenja muzeja sodeloval tudi pri nekaterih pomembnih raziskavah in pripravil tudi več odmevnih muzejskih razstav.