Dan samostojnosti in enotnosti

26.december 2022

V Parku vojaške zgodovine, Arhivu Republike Slovenije in Zavodu Republike Slovenije za šolstvo smo v letih 2020 in 2021 združili moči in skupaj pripravili pedagoško zgodovinski projekt “Zbrali smo pogum”.

V okviru omenjenega projekta so bili pripravljeni spletna razstava, trije krajši izobraževalni filmi ter e-učno gradivo za šolarje in učitelje. Vse omenjeno se deli na tri sklope vezane na tri ključna obdobja iz zgodovine osamosvajanja, in sicer: čas plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo, obdobje osamosvajanja s sprejetjem osamosvojitvenih aktov in razglasitve samostojnosti ter čas vojne za obrambo samostojnosti in suverenosti.

Prvi film je posvečen plebiscitu, vsa gradiva pa so dostopna na portalu https://www.zbralismopogum.si/.