Odrasli 9,50 €
Upokojenci, študenti* 8,00 €
Veterani, gasilci* 6,50 €
Šolarji in dijaki 5,00 €
Invalidne osebe* 4,50 €
Predšolski otroci 3,00 €