Notranjost utrdbe Alpskega zidu na Primožu s sprehodom po tematski učni poti 7,00 €
Notranjost utrdbe Alpskega zidu na Primožu s sprehodom po tematski učni poti za šolske skupine 5,00 €