Zbrali smo pogum: Na voljo zadnji del – Vojna za Slovenijo

1.junij 2021

Park vojaške zgodovine je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo na začetku meseca junija pripravil še zadnji del projekta ZBRALI SMO POGUM. Gre za obsežen pedagoško zgodovinski projekt, ki je bil javnosti prvič predstavljen decembra lansko leto, ob 30. obletnici plebiscita, na katerem se je velika večina Slovencev odločila za samostojno in neodvisno državo. S projektom se vse tri institucije pridružujemo praznovanju 30. obletnice samostojne Slovenije s posebnim ozirom na šolarje in dijake, ki jim skušamo s sodobnimi pristopi približati pomen prelomnega zgodovinskega obdobja izpred treh desetletij. Pomen projekta pa je veliko večji kot zgolj proslavljanje okrogle obletnice – v njegovem okviru so nastala trajna gradiva, ki bodo dostopna na spletu in bodo lahko služila v izobraževalnem procesu tudi v prihodnjih letih.

Izbor imena projekta izhaja iz dejstva, da so Jugoslavijo konec osemdesetih let hkrati z brezupnim gospodarskim stanjem in gromozansko inflacijo, pretresale nacionalne in družbene napetosti. Kar smo v tistih dneh potrebovali je bil prav pogum. Z vero v boljšo prihodnost smo se odločili za samostojno in neodvisno demokratično državo ter jo ubranil v vojni, ki je sledila. Rdeča nit celotnega projekta je zato prav pogum, ki smo ga pokazali v času osamosvajanja in dokazali v času zmagovite vojne.

Pripravljeni so spletna razstava, trije krajši izobraževalni filmi ter e-učno gradivo za šolarje in učitelje. Vse omenjeno se deli na tri sklope vezane na tri ključna obdobja iz zgodovine osamosvajanja, in sicer:  čas plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo, obdobje osamosvajanja s sprejetjem osamosvojitvenih aktov in razglasitvijo samostojnosti ter čas vojne za Slovenijo. S 1. junijem 2021 je bil tako predstavljen še zadnji del projekta – izobraževalni film in 3. del spletne razstave, ki opisujeta dogajanje v času vojne za obrambo samostojnosti in suverenosti. Navedeno gradivo je v celoti dostopno na spletni strani www.zbralismopogum.si.

Ob zaključku skupnega projekta, ki je tesno povezal Park vojaške zgodovine Arhiv RS in Zavod RS za šolstvo, predvsem pa njihove sodelavce, se želimo zahvaliti vsem, tako posameznikom kot institucijam, ki so kakorkoli pomagali pri nastajanju gradiv. Prav ob jubileju naše države, ko praznujemo enotnost in pogum Slovencev, ter ob stalni grožnji epidemije, smo se uspeli povezati in dokazati, da smo sposobni plodnega sodelovanja. Hvala!

Sodelujoči:

Partnerji

Arhiv Republike Slovenije, direktor dr. Bojan Cvelfar

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, direktor dr. Vinko Logaj

Park vojaške zgodovine Pivka, direktor mag. Janko Boštjančič

Avtorji

mag. Alenka Starman Alič, Arhiv Republike Slovenije

Ana Čič, Park vojaške zgodovine

dr. Vilma Brodnik, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Strokovni sodelavci projekta

dr. Bojan Cvelfar, Arhiv Republike Slovenije

mag. Janko Boštjančič in Boštjan Kurent, Park vojaške zgodovine

dr. Andrej Brodnik, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem

Gregor Anželj, Gimnazija Bežigrad

Peter Požar in Žiga Požar

Institucije in drugi zunanji sodelavci

Urad predsednika Republike Slovenije

Predsednik RS Borut Pahor

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve

Državni zbor RS

Muzej novejše zgodovine Slovenije

Slovenski etnografski muzej

Narodni muzej Slovenije

RTV Slovenija

Narodna univerzitetna knjižnica

Pošta Slovenije

Skupina Futura

Časopisi: Delo, Družina, Primorske novice, Večer

Posamezniki: Franco Juri, Tomaž Lavrič (Mladina), Helena Race

Videoprodukcija

Koprodukcija: RTV Slovenija

Izvedbena produkcija: Studio Virc d.o.o.

Posnetki: Arhiv RTV Slovenija, Arhiv MORS, Arhiv Parka vojaške zgodovine (Vojko Otoničar, Marko Muhič, Ivo Saksida, Miroslav Vodopivec)