Zaključek operacije Celovita ureditev kompleksa PVZ – 2. faza

9.december 2015

V Parku vojaške zgodovine je bila v oktobru zagnana 2. faza operacije Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine. Celotna vrednost operacije je ocenjena na 1.124.150 EUR, pri čemer 85% stroškov krije Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% pa zagotavlja Ministrstvo za kulturo. Občina Pivka je dolžna pokriti strošek DDV-ja.

Glavne aktivnosti operacije so bile usmerjene v dokončanje objekta Komanda, kot osrednjega objekta Parka vojaške zgodovine. Polovica prostorov Komande je bila namreč do sedaj neobdelana, predvsem pa je bila problematična streha, ki je bila v izredno slabem stanju. S prenovo prostorov je Park pridobil novo dvorano, razstavne in depojske prostore v skupni površini 630 m2, urejeno pa je tudi dodatno ogrevanje na toplotno črpalko.

Z izvedbo operacije je Park vojaške zgodovine, po zgledu sodobnih vojaških in tehničnih muzejev po svetu, vzpostavil pogoje za delovanje voznega dela muzejske zbirke. Za vožnje s starimi oklepniki in vojaško-zgodovinske ponazoritve je s sanacijo degradiranega območja ob vojašnici nastala primerna ploščad s tribunami, ki zagotavljajo boljši pregled in varnost obiskovalcev. V okviru operacije je bila ob robu tega poligona zgrajena tudi nova garaža (200 m2) za tanke in druge vozne eksponate.

V okviru operacije je bila preurejena tudi pešpot na Primož. Stara je namreč vodila skozi muzej, kar pa je bilo zaradi varnosti razstav in zbirk nevzdržno, zato je nova pot v tem delu speljana ob robu muzejskega kompleksa.

Park vojaške zgodovine je v okviru operacije pridobil tudi novo celostno grafično podobo z novim logotipom. Sprejeta je bila odločitev, da se po 10-ih letih Park poslovi od starega logotipa, ki je bil sicer razpoznaven, a preveč militanten, po drugi strani pa celostna grafična podoba, vezana na ta logotip, ni bila izdelana do te mere, da bi lahko zadovoljila potrebe sodobnega muzejskega kompleksa. Oblikovalka Barbara Kogoj iz Postojne je tako oblikovala nov, sodoben logotip, s široko možnostjo interpretacije in apliciranja. Osnovo predstavlja protitankovska ovira ali t.i. »španski jezdec«, ki odlično povzema dvojno naravo Parka, katera poleg osnovne naloge podajanja zgodovinskih dejstev opravlja tudi nalogo promotorja miru.

Z izvedbo 1. in 2. faze operacije Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine Park popolnoma prenovljen vstopa v novo leto, ki bo zaradi obeleževanja 25-letnice samostojnosti Republike Slovenije za Park posebej pomembno, saj si le-ta šteje za svoje osnovno poslanstvo ohranjanje spomina na nastanek samostojne slovenske države in vojno ’91.

Med novostmi velja izpostaviti tudi to, da bo upravljanje Parka s 1. januarjem prešlo na Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, ki bo poleg tega upravljal še s Krajinskim parkom Pivških presihajočih jezer in Ekomuzejem.

Naložba v vašo prihodnost_logo