V ponudbi Parka novi doživljajski programi

7.september 2018

V Parku smo v zadnjem času zaznali vedno večje povpraševanje obiskovalcev po doživljajski ponudbi, ki se vse bolj uveljavlja kot ena izmed priljubljenih oblik sodobnega turizma. Park vojaške zgodovine skupaj s podzemno utrdbo Alpskega zidu na Primožu, kaverno iz obdobja I. svetovne vojne, ostankom sistema strelskih jarkov v neposredni bližini kompleksa in okoliškimi gozdovi ter travniki ustvarja ugodne predpogoje za vzpostavitev tovrstnih programov, v sklopu katerih bi imeli obiskovalci možnost odkrivati bogato vojaškozgodovinsko dediščino kraja na podlagi lastne izkušnje.

V skladu s povpraševanjem in sodobnimi smernicami razvoja turizma smo zato redno muzejsko ponudbo nadgradili z doživljajskimi turističnimi programi, ki temeljijo na izvedbi animirane doživljajske avanture na prostem. Za zagon projekta smo kandidirali na razpisu LAS med Snežnikom in Nanosom in pridobili sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za kolektive zaposlenih in druge zaključene skupine smo v okviru vzpostavitve nove doživljajske ponudbe v Parku razvili privlačen teambuilding program z elementi igrifikacije na osnovi vohunsko-vojaške igre. Teambuilding program z namenom krepitve kolektivnega sodelovanja od udeležencev zahteva reševanje širokega nabora zapletenih nalog, od poznavanja vojaških veščin in veščin preživetja v naravi pa do oskrbe poškodovanih in reševanja miselnih ugank, vse v kombinaciji s terenskim pohodom. V program so vključene tudi prvine vse bolj priljubljene “sobe pobega”, saj morajo udeleženci za uspešen zaključek programa v bunkerju na Primožu odkriti deaktivacijsko napravo, poiskati pot iz zapletenega labirinta podzemnih tunelov in v Parku vojaške zgodovine z njo preprečiti napad.   

K doživljajski ponudbi smo poleg tega dodali tudi program za najmlajše. V okviru projekta smo oblikovali izvedbo tematsko obarvanega rojstnodnevnega praznovanja za otroke, v okviru katerega se otroci za nekaj ur prelevijo v vojake in v spremstvu animatorja doživijo nepozabno izkušnjo na terenu.

Z novimi doživljajskimi programi smo tako za turistične namene izrabili tudi širšo okolico starih vojašnic, obenem pa dragoceno dopolnili muzejsko ponudbo. Doživljajska ponudba je bila izjemno pozitivno sprejeta tudi v javnosti, saj že prejemamo povpraševanja in smo začeli tudi z aktivnimi izvedbami programov.