V Parku vojaške zgodovine dan državnosti obeležili s predstavitvijo novega zbornika

5.julij 2017

V Parku vojaške zgodovine je ob 26. obletnici razglasitve samostojnosti potekala predstavitev zbornika Vloga Teritorialne obrambe Južnoprimorske pokrajine v vojni in procesu osamosvajanja Slovenije leta 1991, ki so jo pripravile Območne zveze veteranov vojne za Slovenijo Notranjske, Slovenske Istre, Brkinov in Krasa. Zbornik je rezultat skupnega projektnega dela pripadnikov navedenih območnih združenj veteranov, s katerim so želeli opozoriti na pomembno vlogo pripadnikov Teritorialne obrambe, takratne milice, lokalnih oblasti in drugih civilnih struktur pri obrambi slovenskega ozemlja med osamosvojitveno vojno ter pri zaščiti suverenosti novonastale države. Posebnost zbornika je v aktualnem pristopu k obravnavani tematiki, saj zajema tako strokovne vsebine in zgodovinske razprave kot tudi osebna pričevanja udeležencev in očividcev takratnega dogajanja iz današnjih občin Bloke, Loška dolina, Cerknica, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Kozina, Divača, Ankaran, Izola, Piran in Koper. Pisci zbornika so skušali s tako pripravljenimi vsebinami poleg starejše generacije nagovoriti tudi mlade in šolarje ter med njimi vzbuditi zanimanje za to prelomno obdobje v naši zgodovini. V okviru načrtovanja dogodka je imela poseben pomen tudi izbira datuma in ure prireditve. Predstavitev zbornika se je namreč v Parku vojaške zgodovine začela 26. junija ob 11.10 oziroma natanko 26 let po izhodu jugoslovanskih tankov iz pivške vojašnice.