Strokovni posvet o vojaškem transportu na soški fronti     

21.april 2022

V Parku vojaške zgodovine je včeraj, 20. aprila, potekal strokovni posvet pod naslovom »Boj v zaledju strelskih jarkov«, na katerem so povabljeni strokovnjaki z različnih zornih kotov obravnavali tematiko vojaškega transporta na soški fronti. Dogodek je predstavljal nadgradnjo in vsebinsko dopolnitev istoimenske razstave, ki je bila v Parku odprta v pričetku aprila ter obiskovalcem v stalni muzejski postavitvi prinaša vpogled v tematiko vojaškega transporta avstro-ogrske armade na soški fronti, od vzpostavljanja novih transportnih sistemov po cestah, žičnicah in železnicah do logistike pri transportu vojaških enot ter ogromnih količin orožja, streliva in drugega materiala.

Na strokovnem posvetu, pripravljenem v sklopu projekta »WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, so kot govorniki nastopili priznani muzealci, zgodovinarji, arheologi in profesorji, ki so kot izjemni poznavalci obravnavane tematike strokovni javnosti predstavili manj poznane vidike tega obsežnega poglavja. Zbrane je uvodoma nagovoril direktor Parka mag. Janko Boštjančič, pri čemer je izrazil veselje nad povabilom Fundacije Poti miru pri sodelovanju v projektu, zahvaljujoč kateremu je bila v Parku celovite muzejske obravnave deležna doslej pogosto spregledana tema vojaškega transporta na soški fronti.

Strokovni del posveta je odprl Mihael Uršič iz Fundacije Poti miru s predstavitvijo poslanstva fundacije na področju ohranjanja dediščine prve svetovne vojne. Niz predavanj sta nadaljevala kustos Kobariškega muzeja mag. Jaka Fili s prikazom vojaškega transporta v Zgornjem Posočju med prvo svetovno vojno ter mag. Igor Gardelin z orisom avstro-ogrskega vojaškega transportnega omrežja za oskrbovanje soškega bojišča. Sodelavec Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU in predavatelj na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru dr. Gregor Antoličič je v svojem prispevku osvetlil kontekst vzpostavljanja poveljstva jugozahodne fronte ter nekatera logistična vprašanja v času prve svetovne vojne, prof. Vinko Avsenak pa je udeležencem predstavil rabeljski predor Štoln kot inovativno rešitev avstro-ogrske vojske za oskrbo bojišča v Zgornjem Posočju. Z drugačne perspektive je tematiko vojaškega transporta na soški fronti v svojem predavanju o Vršiču kot zaledju soške fronte predstavil predavatelj na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani dr. Uroš Košir. Direktor Parka mag. Janko Boštjančič je v sklepnem delu tematiko vojaškega transporta umestil tudi v lokalno okolje in udeleženim orisal vlogo Št. Petra na Krasu med prvo svetovno vojno, ki je zaradi pomembne strateške lege v zaledju fronte postal pomembno logistično središče. Posvet je tematsko zaokrožil sodelavec Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo mag. Grega Žorž s predavanjem o uporabi podatkov laserskega skeniranja površja, zgodovinskih kart in spletnih pregledovalnikov Registra kulturne dediščine za namen raziskovanja soške fronte. Udeleženci so živahno debato nadaljevali ob sproščenem druženju.