Srečanje lokalnih turističnih ponudnikov ob izteku sezone

18.oktober 2019

Zavod za turizem Pivka je kot krovna organizacija za usmerjanje in razvoj turizma v občini ob izteku glavne sezone v sredo, 16. oktobra, v Parku vojaške zgodovine pripravil letošnje drugo redno srečanje lokalnih turističnih ponudnikov. Osrednji namen evalvacijskega posveta je bil v sodelovanju z lokalnimi ponudniki turističnih storitev, predstavniki turističnih točk, upravljavci nastanitvenih kapacitet, gostinci, predstavniki občinske uprave in lokalne regionalne razvojne agencije opredeliti uspešnost minule turistične sezone ter podati splošno oceno o njenem poteku ter celoviti ponudbi Pivke v turistično najbolj obremenjenem delu leta. Pobudo za izvedbo srečanja tudi ob zaključku glavne sezone so udeleženci pozdravili že spomladi v okviru predsezonskega posveta, z zavedanjem, da zgledno medsebojno sodelovanje, redna izmenjava mnenj, načrtov in predlogov ter realna ocena obstoječe ponudbe predstavljajo ključne predpogoje za njeno dopolnitev in nadgradnjo v celovit turistični produkt. Podobno kot spomladi se je tudi jesenskega srečanja udeležila glavnina pivških turističnih delavcev, ki so minulo sezono ocenili kot uspešno tako z vidika deleža prihodov in turističnega obiska kot tudi z vidika izvedbe in pestrosti turistične ponudbe. Pri tem so pohvalili tudi skupno akcijo Raziskujte z nami!, v okviru katere so pod okriljem Zavoda za turizem Pivka lokalni ponudniki v času visoke turistične sezone obiskovalcem predstavljali svojo ponudbo v obliki tedenskega razporeda turističnih ogledov in aktivnosti, kar je po njihovih besedah pomembno doprineslo k večji pestrosti poletnega dogajanja na Pivškem. Z namenom ponuditi tovrstno obogateno izkušnjo tudi obiskovalcem naslednje turistične sezone so složno predlagali, da se akcija ponovno izvede v prihodnjem letu. Analizo letošnje turistične sezone na Pivškem je podal tudi direktor Zavoda za turizem Pivka mag. Janko Boštjančič in se ob tem zbranim zahvalil za udeležbo in njihovo pripravljenost za nadaljnje sodelovanje. Prijetno popoldne je zaokrožilo še neformalno druženje ob prijetnem razgovoru.