Ponovno zaživelo Društvo prijateljev Parka vojaške zgodovine 

22.marec 2024

Pred skoraj dvajsetimi leti je bilo sočasno s Parkom vojaške zgodovine osnovano tudi Društvo prijateljev Parka vojaške zgodovine, v katerem so se povezali ljubitelji zgodovine in vojaške tehnične dediščine ter drugi zainteresirani posamezniki kot tudi priznani zgodovinarji v skupnem prizadevanju za ohranjanje vojaškozgodovinske dediščine. Društvo v svojem osnovnem poslanstvu raziskuje vojaškozgodovinsko in kulturno dediščino ožjega območja Postojnskih vrat ter Pivške kotline, obenem pa se z organiziranimi izleti in predavanji seznanja tudi z vojaško zapuščino širšega območja regije ter čezmejnega prostora.

Občni zbor društva v Parku. Foto: Boštjan Kurent

Ob krepitvi prepoznavnosti Parka se je skozi leta krepilo tudi članstvo društva, ki danes združuje več kot 70 ljubiteljev vojaške zgodovine. Z nastopom koronakrize so aktivnosti društva v zadnjih letih mirovale, po okrevanju primarne turistične dejavnosti pa je dejavnost društva ponovno zaživela.

Člani Društva prijateljev PVZ so leta 2019 obiskali tudi nekdanjo jugoslovansko letalsko bazo Željava. Foto Boštjan Kurent 

Društvo prijateljev Parka vojaške zgodovine se je po več letih znova sestalo v sredo, 13. marca, ko je v Parku vojaške zgodovine potekal občni zbor društva. V okviru srečanja so bili na novo določeni vsi organi in odbori društva ter predstavljene aktivnosti društva za tekoče leto. Za predsednika je bil za 4-letni mandat izvoljen Boštjan Triler. Novoizvoljeni predsednik društva se je udeleženim članom uvodoma zahvalil za zaupanje in predstavil svojo vizijo ter program delovanja društva. Pri tem je poudaril, da ima društvo poleg udeležbe na srečanjih in izletih tudi pomembno nalogo podpore Parku vojaške zgodovine pri izvedbi dogodkov ter predstavlja ključen vezni člen med muzejem in zainteresirano javnostjo.

Društvo v programu za letošnje leto za člane pripravlja številne aktivnosti, in sicer bo poleg vsakoletnih dogodkov v okviru Parka vojaške zgodovine organiziranih več strokovnih predavanj, predvidena pa sta tudi dva izleta po poteh vojaškozgodovinske dediščine, od tega eden v Sloveniji, eden pa na čezmejno območje.

Člani Društva prijateljev PVZ so leta 2019 obiskali tudi nekdanjo jugoslovansko letalsko bazo Željava. Foto Boštjan Kurent 

V svoje vrste sprejemajo tudi nove člane, ki bodo s svežim zagonom poživili delovanje društva. K vpisu vljudno vabljeni tako ljubitelji zgodovine s Pivškega kot iz drugih koncev Slovenije, ki vas zanima spoznavanje lokalne, nacionalne in čezmejne vojaškozgodovinske dediščine v povezanem članstvu somišljenikov! V društvo se lahko včlanite s prijavo po spletnem obrazcu, ki je dostopen na povezavi: www.parkvojaskezgodovine.si/drustvo-prijateljev-pvz.

Letna članarina za odrasle osebe znaša 10,00 EUR; za šolarje, mladino in upokojence pa 8,00 EUR.

Društvo prijateljev Parka vojaške zgodovine obenem sporoča, da se lahko na Park obrnete vsi domačini iz Pivke in okolice, ki doma hranite dragocene zgodovinske predmete, gradivo, zapise, fotografije, najdbe …, za katere menite, da bi zaradi svoje zgodbe ali lokalnega pomena lahko obogatili vsebine Parka.

Društvo se bo v kratkem predstavilo tudi na Facebook strani Parka vojaške zgodovine Pivka, kjer bodo redno objavljali njihove aktivnosti in ostale zanimivosti. Vljudno vabljeni k sledenju!