Park vojaške zgodovine odpira novo stalno razstavo “Do pekla in nazaj”

8.junij 2017

V Sloveniji je v zadnjem času postala zelo aktualna zgodovinska tema o padlih letalih med 2. svetovno vojno, o usodi njihovih posadk, pa tudi izrabi velikih količin materiala, ki so dobesedno padle z neba. Med padlimi letali prednjačijo ameriška, saj jih je na območju današnje Republike Slovenije padlo kar 142. Na lokacijah padcev letal je bilo v zadnjem času postavljeno več spominskih obeležij, vrstijo se proslave in spominska srečanja (srečanje Pahor – McCain v začetku aprila), izšlo je več knjig … Kljub temu pa na Slovenskem ni celovitega pregleda te tematike, sploh pa ne celovitega muzejskega prikaza. V Parku vojaške zgodovine smo se zato odločili pripraviti informacijski portal, ki bo predstavljal nekakšen kataster vseh padlih ameriških letal med 2. svetovno vojno na slovenskem ozemlju. Portal poleg interaktivne karte z vrisanimi lokacijami zajema tudi osnovne podatke o padlih letalih, usodi posadk, navezavo na vire … Portal omogoča nadgrajevanje z novimi podatki in fotografijami, že v prvi fazi pa bodo štirje primeri podrobneje obdelani (Logatec, Jelični Vrh pri Idriji, Andraž nad Polzelo, Dobrna). Za vzpostavitev tega portala smo kandidirali ma razpisu za nevladne organizacije pri ameriškem veleposlaništvu in pridobili sredstva za njegov zagon.

Pri zbiranju informacij širom Slovenije nam je več zasebnih zbiralcev in raziskovalcev te zgodovinske teme ponudilo svoje zbirke, zato smo se odločili postaviti stalno razstavo, ki bo skupaj s prej opisanim informacijskim portalom predstavljala celovit muzejski prikaz tega dela nacionalne zgodovine. Razstava na 120 m2 tako z eksponati kot z multimedijskimi sredstvi na sodoben in atraktiven način obiskovalcem podajal tako splošen prikaz zgodovinskega dogajanja kot posamezne zgodbe. Ena med njimi je npr. zgodba Jurija Kraigherja, ki je bil rojen v naši neposredni bližini, v Hraščah pri Postojni leta 1891 in je bil v 1. svetovni vojni pilot avstro-ogrskega vojaškega letalstva, kasneje pa se je odselil v ZDA. Tam je nadaljeval kariero vojaškega pilota in bil med 2. svetovno vojno letalski polkovnik. Nadrejeni so mu zaupali nalogo osnovanja enote, ki bi vodila reševanje sestreljenih letalcev. Z uspešno izvedbo naloge je bilo tako rešenih skoraj 2.500 letalcev.

Razstava je brez dvoma primer dobrega sodelovanja, saj združuje več zasebnih zbirk, pa tudi podatke in eksponate iz državnih institucij (Muzej novejše zgodovine Slovenije, Center za preventivno arheologijo).

Razstavo bosta jutri, v petek, 9.6.2017 ob 12. uri, slovesno odprla predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar in naš rojak, upokojeni general ameriškega letalstva Frank Gorenc. Posebnost kulturnega programa bo nastop pritrkovalcev iz Vitanj, ki bodo pritrkovali na onesposobljeno in izpraznjeno ameriško bombo, ki je več desetletij nadomeščala zvon v njihovi cerkvi Sv. Antona.