Park na 2. konferenci učiteljev družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov

29.junij 2022

V torek, 28. junija 2022, je v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju potekala Druga konferenca učiteljev družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov, ki jo je organiziral Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Cilji konference, ki je v letošnjem letu nosila naslov »Mladi in ustvarjalnost«, so bili predvsem predstavitev raziskav s področja socialnih inovacij; ustvarjalnih učnih in didaktičnih strategij za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja pri posameznem predmetnem področju; učnih dosežkov kot rezultat ustvarjalnega učenja in primerov pouka na daljavo, ki so spodbujali ustvarjalnost ter inovativnost tako učiteljev kot učencev. Na plenarnem delu sta nastopila dr. Dan Podjed, ki je v svojem predavanju predstavil inovacije za šolo po meri ljudi, in dr. Jana Javornik, ki je predstavila nekatere aspekte izobraževanje za družbo 5.0. Poleg panelov na temo več različnih področij (zgodovina, geografija, razredni pouk, filozofija, psihologija, likovna in glasbena umetnost …) sta na konferenci potekali tudi dve razstavi in razglasitev zmagovalcev petih šolskih natečajev.

Na povabilo dr. Vilme Brodnik iz Zavoda RS za šolstvo je na konferenci sodelovala tudi ekipa Parka vojaške zgodovine. V predavanju z naslovom »Ustvarjalni potencial Parka vojaške zgodovine« so bile zbranim predstavljene predvsem aktivnosti muzeja, ki so v prvi vrsti namenjene šolam – pedagoške delavnice in učni delovni list, infomat z e-registrom padlih ameriških letal med drugo svetovno vojno in mobilna igra “Vitezov izziv”. Kot primer dobre prakse sodelovanja med različnimi institucijami in ustvarjalnosti v času epidemije koronavirusa je bil poudarek tudi na predstavitvi pedagoškega projekta “Zbrali smo pogum”. Prvič pa je bil na konferenci javnosti prikazan tudi nov produkt Parka vojaške zgodovine, pripravljen v sodelovanju z učiteljem Tomažem Smoletom – virtualna soba pobega. Gre za zanimiv učni pripomoček, ki se vsebinsko nanaša na obdobje vojne za Slovenijo, primeren pa je predvsem kot motivacijsko orodje pri učenju in poučevanju. Soba pobega je vsem zainteresiranim prosto dostopna na spletni strani Parka vojaške zgodovine.