»Operacija ELISA«

11.marec 2021

Park vojaške zgodovine je pridobil še en pomemben eksponat povezan z nacionalno vojaško zgodovino. Gre za krak elise helikopterja Mi-8, ki je bil 3. julija 1991 poškodovan pri pristanku pri vasi Hrastje – Mota pri Radencih. Posadka Jugoslovanskega vojnega letalstva je zapustila helikopter, pripadniki slovenske teritorialne obrambe in člani aerokluba Murska Sobota pa so ga po cesti prepeljali na letališče v Murski Soboti, kjer so ga skrili v bližnji gozdiček.

Helikopter Mi-8 »Vrček« v rokah slovenske teritorialne obrambe (avtor Marjan Garbajs, hrani Park vojaške zgodovine)

Helikopter so onesposobili tako, da so mu sneli eliso in še nekaj vitalnih delov ter ga barvito porisali z oznakami TO. Na helikopterju so zapisali tudi novo ime, ki so mu ga nadeli – »Vrček«. Jugoslovanska vojska kljub intenzivnemu iskanju helikopterja ni odkrila, zato je ob letališču ostal do konca sovražnosti, potem pa ga je slovenska stran v skladu z določili brionskega sporazuma vrnila.

Helikopter Mi-8 »Vrček« v rokah slovenske teritorialne obrambe (avtor Marjan Garbajs, hrani Park vojaške zgodovine)

Aeroklubu Murska Sobota je uspelo enega od krakov elise ohraniti kot dragocen spomin na dogajanje med vojno. Ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije pa so se ga odločili predati Parku vojaške zgodovine v trajno hranjenje, za kar se jim iskreno zahvaljujemo in izrekamo vse priznanje. Zahvala gre tudi družbi Slovenski državni gozdovi, ki je poskrbela za današnji prevoz deset metrov dolgega kraka od Prekmurja do Pivke.

Prihod tovora s krakom elise v Park vojaške zgodovine (arhiv Parka vojaške zgodovine)

 

Elisa ob helikopterju Mi-8 v Parku vojaške zgodovine (arhiv Parka vojaške zgodovine)

 

Detajl kraka elise helikopterja Mi-8 (arhiv Parka vojaške zgodovine)