Operacija “Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine – 2. faza”

2.november 2015

V oktobru se je v Parku vojaške zgodovine pričelo z izvedbo operacije »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine – 2. faza«.

Uspešno izvedena 1. faza projekta bo tako že letos nadgrajena z 2. fazo. Celotna vrednost operacije je ocenjena na 1.124.150 EUR, pri čemer 85% stroškov krije Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% pa zagotavlja Ministrstvo za kulturo. Občina Pivka je dolžna pokriti strošek DDV-ja.

Glavne aktivnosti nove operacije bodo usmerjene v dokončanje obnove objekta Komanda, kot osrednjega objekta kompleksa Parka. V njem je namreč še slaba polovica vseh površin ostala neobdelana. V polovici 1. in 2. nadstropja ter mansardi so skladno z gradbenim dovoljenjem predvideni razstavni prostori, namenjeni muzejskim postavitvam, muzejskim depojem in spremljajočim prostorom na cca. 630 m2. Predvidena je torej ureditev muzejskih prostorov v polovičnem delu prvega in drugega nadstropja objekta ter celotne mansarde vključno z obnovo celotne strehe in vseh instalacij v obravnavanem delu objekta. Zlasti obnova strehe je trenutno najnujnejši poseg v Parku vojaške zgodovine, ki bi ga bilo, tudi brez izvedbe projekta, nujno narediti letos.

Z izvedbo operacije bo Park vojaške zgodovine po zgledu sodobnih tehničnih in vojaških muzejev po svetu, uredil pogoje za delovanje voznega dela muzejske zbirke. Za ponazoritve voženj s starodobniki je predvidena ureditev primerne ploščadi za ponazoritvene vožnje in druge tovrstne muzejske dogodke ter postavitev in garažo za tanke oz. vozne eksponate.

Z ureditvijo pešpoti na Primož, v območju med parkiriščem za avtodome in platojem za ponazoritve voženj s starodobniki, bo zagotovljena urejena in atraktivna pohodniška pot, ki vodi mimo Kote 110, kjer si obiskovalci lahko ogledajo prenovljeno kaverno iz I. svetovne vojne, do mogočnih utrdb iz sklopa Alpskega zidu, ki so ga med obema sv. vojnama gradili Italijani. Sedanja pot namreč vodi skozi sam kompleks in jo je zaradi zagotavljanja varnosti nujno prestaviti.

Park vojaške zgodovine bo z izvedbo operacije pridobil dodatne razstavne površine in znatno popestril ponudbo, kar bo še pospešilo razvoj te vse pomembnejše turistične atrakcije. Nezanemarljiv pa je tudi gospodarski učinek, ki ga bo izvedba druge faze operacije imela tako na samo poslovanje Parka vojaške zgodovine, kot na lokalno in regionalno gospodarstvo. Z vnašanjem pestrosti v turistično ponudbo in njeno krepitvijo bo izvedba faze operacije pozitivno vplivala tudi na razvoj turističnega gospodarstva na nacionalnem nivoju.

DSC01359

Naložba v vašo prihodnost_logo