Odprtje razstave “Boj v zaledju strelskih jarkov”/ Inaugurazione della mostra “Lotta nelle retrovie delle trincee”

30.marec 2022

 

Ob koncu projekta »WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, v Parku vojaške zgodovine odpiramo novo stalno razstavo »Boj v zaledju strelskih jarkov«. Slovesnost ob odprtju razstave bo v četrtek, 7. aprila 2022, ob 16. uri v Parku vojaške zgodovine.

Vljudno vabljeni!

 

Al termine del progetto “WALKofPEACE – Sviluppo Sostenibile del Patrimonio della Prima Guerra Mondiale tra Alpi ed Adriatico” (Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020) il Parco della storia militare presenta una nuova mostra permanente intitolata “Lotta nelle retrovie delle trincee”. La cerimonia di inaugurazione si terrà giovedì, 7 aprile 2022, alle ore 16:00 presso il Parco della storia militare.

Saremo lieti della vostra presenza!