Odprtje nove razstave “Vojaške topografske karte slovenskega ozemlja”

29.junij 2017

Park vojaške zgodovine je v okviru tradicionalne prireditve slovenskih muzejev in galerij Poletna muzejska noč 2017 odprl novo stalno razstavo VOJAŠKE TOPOGRAFSKE KARTE SLOVENSKEGA OZEMLJA. Nova razstava pomembno dopolnjuje obstoječe muzejske zbirke, saj pripada vojaški kartografiji med vojaškimi vedami častno mesto in dobrega poveljevanja ni brez dobrih vojaških kart.

Razstava vojaških topografskih kart na Slovenskem predstavlja in prikazuje topografske karte, ki so jih uporabljali pripadniki vojsk Avstro-Ogrske, Kraljevine Italije, Kraljevine Jugoslavije, Tretjega rajha, Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov, slovenskih domobrancev, Rdeče armade, Američani in Angleži ter pripadniki Jugoslovanske ljudske armade in Slovenske vojske. Poudarek pri izboru kart je bil na prikazu spreminjanja tehnike izdelave, zastopanosti vseh meril, predstavitvi spreminjanja mej in zastopanosti večine območij slovenskega ozemlja. Karte prikazujejo komunikacije, poselitve, vodne razmere in poraščenost ter so pomemben vir o stanju v prostoru in omogočajo primerjavo o spreminjanju prostorskih struktur določenega območja.

Izmed razpoložljivega kartnega gradiva je bilo izbranih 45 najbolj zanimivih in dragocenih vojaških kart, ki kot zbirka odlično ilustrirajo vojaškozgodovinsko dogajanje na območju Slovenije. Nova razstava je postavljena v osrednjem objektu Komanda.

Avtor razstave je dr. Zvonimir Bratun je doktor geografskih znanosti, magister političnih ved in diplomirani obramboslovec. Bil je tudi predavatelj vojaške geografije v Centru vojaških šol (Poveljniško-štabna šola ter Šola za častnike v letih 1994–2010), docent za geografijo varnosti in politično geografijo na Fakulteti za državne in evropske študije Brdo pri Kranju v letih 2011–2016, zunanji sodelavec Katedre za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani v letih 1995–2009. Med leti 2000-2017 je opravljal tudi naloge inšpektorja za obrambo med leti 2000–2017.