Muzeji za mir

28.februar 2022

Park vojaške zgodovine se pridružuje akciji Muzeji za mir Skupnosti muzejev Slovenije in ICOM-a Slovenije, s katero izražamo podporo našim kolegom muzealcem v Ukrajini in obsojamo vsakršno vojno nasilje. V skupni akciji opozarjamo na grozote vojn in kršenja človekovih pravic ter poudarjamo pomen miru in svobode.

28. junij 1991 (avtor Danilo Škofič, hrani Večer, vir www.zbralismopogum.si)

Muzeji smo varuhi zgodovine in kulturne dediščine. Imamo moč, da preko primerov iz zgodovine opozarjamo na nasilje in temne dogodke človeštva, da učimo in se skupaj zavzemamo za boljši jutri. Naše poslanstvo so skrb za dediščino, za demokracijo in svobodo. Naša naloga je, da geslo »nikoli več vojn!« povemo glasno in opozarjamo na nasilje. Predmeti, ki jih hranimo in gradivo, ki ga objavljamo, so zgodbe o nesmiselnosti vojn in trajni želji po miru ter blaginji za vse.

23.5.1991 je enota JLA iz Maribora obkolila učni center v TO v Pekrah. V času demonstracij proti obkolitvi je vojaško vozilo JLA do smrti povozilo enega od protestnikov, Jožefa Šimčika. V Mariboru so se mu poklonili z množičnim mirovnim shodom s svečami. (hrani Večer, vir www.zbralismopogum.si)

 

Del muzejske postavitve, ki prikazuje vojno za Slovenijo ´91 v Parku vojaške zgodovine. (Avtor Simon Avsec, hrani Park vojaške zgodovine)