Kratek dokumentarni film o Šilentaboru

21.marec 2022

Na YouTube kanalu Parka vojaške zgodovine si lahko ogledate krajši dokumentarni film o zgodovini grebena Šilentabor. Film je pripravila Občina Pivka v okviru čezmejnega strateškega projekta Interreg Italia-Slovenija MerlinCV (www.ita-slo.eu/merlincv), kot produkt vizualizacij in revitalizacij grajske kulturne dediščine. 

Danes je greben Šilentabora prazen – obiskovalce navdušujejo le čudoviti razgledi na Košansko dolino. V preteklosti pa je predstavljal izredno pomembno strateško točko, ki je s svojimi visokimi prepadnimi stenami omogočala dobro branljivost. Prav zaradi tega je bil Šilentabor poseljen že v prazgodovini, naselbina pa se je ohranila tudi po rimski zasedbi. 

V času turških vpadov so plemiči z bližnjega dvorca Ravne na Šilentaboru zgradili utrdbo, okoliški kmetje pa protiturško zatočišče. Skupaj sta tvorila enega od največjih utrjenih komleksov na Slovenskem, tu pa je bilo tudi zbirališče deželne vojske. Mogočnost utrdbe je v filmu prikazana s pomočjo 3D rekonstrukcij, ki so bile narejene na podlagi makete Šilentabora avtorja dr. Igorja Sapača in je na ogled v Parku vojaške zgodovine. 

Kljub svoji bogati zgodovini območje Šilentabora še ni bilo sistematično arheološko raziskano. O kontinuirani poselitvi pričajo le posamezne najdbe, ki jih v filmu predstavi arheolog dr. Boštjan Laharnar. 

Vabljeni k ogledu!

Produkcija: Arctur d.o.o.

3D rekonstrukcije: Arctur d.o.o.

Strokovna pomoč: Ana Čič, dr. Boštjan Laharnar 

Občina Pivka, 2021