GDPR

Izjava o varstvu osebnih podatkov je skladna z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa…

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili? 

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski zbirki osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo. 

Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali.  

Za katere namene obdelujemo osebne podatke?

Vaše osebne podatke, za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj v okviru namenov, za katere so nam bili podatki posredovani.

Nameni:

  • obveščanje o novostih
  • prejemanje e-novic
  • prejemanje vabil na dogodke
  • priprava personaliziranih ponudb

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. 

Pravico imate preklicati dano soglasje na podlagi izjave za preklic soglasja, ki se nahaja na koncu teh informacij.

Pisno izjavo za preklic soglasja pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov [email protected], ki je dostopen tudi na naši spletni strani.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov vas bomo o tem nemudoma obvestili. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: [email protected].

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).