XII. Festival vojaške zgodovine / XII. Festival of Military History

KDAJ: 10. september 2018 - 16. september 2018
URA: 0:00

FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE

10. – 16. september 2018

Festival vojaške zgodovine je največja prireditev v Parku vojaške zgodovine, ki vsako leto že tradicionalno poteka na tretji vikend v septembru. V okviru prireditve so za obiskovalce najbolj atraktivni ponazoritev vojaškega spopada, prikaz življenja v različnih vojaških taborih in demonstracijske vožnje oklepnih vozil. Program Festivala vojaške zgodovine dopolnjujejo tudi otvoritve novih razstav, zanimiva predavanja, vodenja po razstavah in druge zanimive vsebine.

 

THE FESTIVAL OF MILITARY HISTORY

10–16 September 2018

The Festival of Military History is the main event in the Park of Military History, which traditionally takes place in the third week of September. Visitors most enjoy the illustration of a military combat, a display of life in different military camps and demonstration rides of armoured vehicles. The Festival’s programme is also complemented by openings of new exhibitions, interesting lectures, guided exhibitions and other interesting contents.