Strokovna ekskurzija za učitelje

KDAJ: 30. junij 2015
URA: 8:00 - 17:00

RDO Postojnska jama-Zeleni kras, ki pod okriljem RRA Zeleni kras d.o.o. deluje kot destinacijska organizacija na območju Primorsko-notranjske regije, je za vse osnovne šole pripravila enodnevno strokovno ekskurzijo, s katero želimo vodstvu šol in pedagoškim delavcem poglobljeno predstaviti vsebine naravne in kulturne dediščine na območju Zelenega krasa (občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna).

Ekskurzija bo v torek, 30. junija 2015, od 8:00 do 17:00 ure.

V program ekskurzije z naslovom »Približajmo učencem dediščino skozi sodobne muzejske zbirke in delavnice« so vključili vodene  predstavitve štirih muzejev oz. muzejskih zbirk, ki predstavljajo pomembne vsebine iz učnih programov osnovnih šol, in sicer:

Nova stalna razstava Muzej krasa v Notranjskem muzeju Postojna: celovita predstavitev klasičnega krasa z geološkega, arheološkega, biološkega, zgodovinskega in etnološkega vidika. Učenci spoznajo vse bistvene kraške pojave, biotsko raznolikost krasa in življenje človeka na krasu. S pomočjo igre se lahko preizkusijo v vlogi jamarjev, sestavijo medveda, pogledajo replike ledenodobnih orodij ali v laboratoriju opazujejo prave jamske živalce. Poleg interaktivnih vsebin muzej ponuja bogat program pedagoških delavnic (npr. V času ledenih dob, Jamarska avantura v muzeju, Spoznajte dve »dekleti« Floro in Favno z Zelenega krasa in Kako so živeli na krasu). Vse delavnice so sestavljene iz dveh delov: praktičnega in teoretičnega, ter temeljijo na učnem načrtu osnovnih šol v Sloveniji. (www.muzejkrasa.si)
Ekomuzej Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi pri Pivki: skozi zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke je predstavljenih sedemnajst Pivških presihajočih jezer, njihovih življenjskih okolij z izjemno pestrim rastlinskim in živalskim svetom Pivške kotline. Učenci spoznajo naravno okolje, ki ga ne najdemo nikjer drugje v Sloveniji, odlični interpretativni vodniki pa poskrbijo za celovito predstavitev presihajočih jezer (družba, narava, čas). (www.pivskajezera.si)
Park vojaške zgodovine Pivka: Muzejski center, v katerem se nahaja bogata vojaško zgodovinska zbirka. Šolarji spoznajo dogodke, ki so vplivali na razvoj 20. st. in privedli do začetka dveh svetovnih vojn. Bogato filmsko gradivo, spremljajoče razstave in širša okolica Parka ponujajo možnosti za poglobljeno poznavanje poteka svetovnih vojn in slovenske osamosvojitvene vojne (ogled kaverne, nov paviljon), posebnosti regionalne zgodovine (rapalska meja, ogled utrdb…) ter spoznavanje življenja v času vojn. Posebno doživetje nudi ogled velikih eksponatov (tanki, letala), vrhunec pa predstavlja obisk notranjosti podmornice. (www.parkvojaskezgodovine.si)
Grad Prem: eden najzanimivejših in najbolj ohranjenih slovenskih gradov, ki omogoča vpogled v srednji vek (fevdalizem, protiturški tabori). Urejena je stalna muzejska zbirka, v kateri so predstavljeni gradovi, dvorci in gradišča na območju občine Ilirska Bistrica. Vas Prem v Brkinih je izredno primerna za šolske skupine, saj omogoča predstavitev naravnih posebnosti (fliš, dolina Reke, sadjarstvo…) ter družbenih in kulturnih znamenitosti (rojstna hiša Dragotina Ketteja, izseljenstvo, družbene spremembe v 19. st. …).  (http://www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/zbirke/muzejska-zbirka-prem)
Izkušeni muzejski kustosi in odlični vodniki bodo podrobneje predstavili navedene vsebine in oblike izobraževalnih storitev, ki jih za različne stopnje in predmete osnovnošolskega izobraževanja že nudijo ali še razvijajo.

Strokovna ekskurzija je brezplačna, zaradi omejenega števila mest se je potrebno predhodno najaviti. Ime in priimek udeležencev ekskurzije sporočite do torka, 23.6.2015 na e-naslov info@zelenikras.si ali na telefonsko številko 041 941 509 (Dejan Iskra).

Vljudno vabljeni.                                                                                                                 Dejan Iskra, vodja RDO

 

Program:

7:50                            zbor pred Notranjskim muzejem, Kolodvorska cesta 3, Postojna (individualni prihod v Postojno)

8:00 – 10:00             Muzej krasa, Notranjski muzej Postojna

10:20 – 11:30           Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, Slovenska vas

11:35 – 12:30           malica v Kantini Pivka, Park vojaške zgodovine, Pivka

12:30 – 14:45           Park vojaške zgodovine Pivka, predstavitev operacije Celovita ureditev kompleksa PVZ

15:00 – 16:30           Prem (grad, vas)

17:00                         prihod v Postojno