U muzeju 50,00 €
Van muzeja:  
Do 1 sat 40,00 €
1 do 3 sata 60,00 €
3 do 8 sata 110,00 €
Više od 8 sati 140,00 €